we4kids

Bijdrage aan stichting Leergeld 2016

De stichting Leergeld heeft middelen ontvangen om aan haar doelstelling  invulling te geven. De bijdragen van we4kids maken het mogelijk om de leemten in te vullen, die volgens de regels van andere subsidienten, zoals overheden, net buiten de boot dreigen te vallen.