we4kids

Financiële verantwoording stichting We4Kids

Bijgaande de verschillende stukken die onderdeel uitmaken van de financiële verantwoordingen van de stichting We4Kids over de afgelopen boekjaren: