we4kids

WAT IS WE4KIDS?

De Stichting We4Kids ondersteunt kinderen onder de armoedegrens in de regio Sittard-Geleen. Kinderen die niet het zorgeloze leven kunnen leiden, dat je ieder kind zou wensen. De oprichtingsakte spreekt van “Kinderen in Armoede in Sittard-Geleen voorzien van alles wat nodig is voor hun primaire en secundaire levensbehoeften, opvoeding en welzijn“.

ARMOEDE

Zo’n 1.500 kinderen in Sittard-Geleen leven onder de armoedegrens. Er is voor hen minder dan 5 euro per dag te besteden. Daarvan moet alles worden betaald: eten, drinken, kleding, schoolspullen, speelgoed, verjaardagscadeautje, sportvereniging, Sinterklaas, Kerst etc.

 

Gezinnen onder de armoedegrens krijgen doorgaans ondersteuning van de Voedselbank. De Stichting We4Kids hanteert dezelfde criteria voor haar ondersteuning. Hulp van We4Kids is altijd direct bestemd voor de kinderen of de organisaties die het welzijn van de kinderen bevorderen.

ERNSTIG ZIEK

Ieder kind is wel eens ziek, maar sommige kinderen zijn ernstig, langdurig en soms zelfs levensbedreigend ziek. We4Kids zet zich ook voor deze kinderen in. Door ondersteuning van organisaties die hun welzijn bevorderen.

HOE HELPT WE4KIDS?

De Stichting We4Kids ontvangt geld uit wervingsacties en donaties uit de regio Sittard-Geleen. We werken samen met partners en instellingen die zich ook specifiek richten op kinderen uit onze doelgroep. Zo vinden we vaak passende bestemmingen in onze eigen regio. We4Kids ondersteunt daarnaast ook (vrijwilligers)organisaties met advies en mankracht.

WE4KIDS EN KIWANIS CLUB SITTARD

Kiwanis Club Sittard (opgericht in 1973) is één van de oudste clubs van Nederland. Hij maakt deel uit van Kiwanis International, een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs. Het motto van Kiwanis is “Serving the Children of the World“. Kiwanis staan achter kinderen, wereldwijd.

 

Kiwanis Club Sittard is initiatiefnemer van de Stichting We4Kids. Enkele leden van de club vormen het stichtingsbestuur. Zij worden hiervoor niet betaald. We4Kids is dus geen Kiwanis club. En ook niet exclusief ván de Kiwanis. We4Kids zoekt nadrukkelijk ook de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke organisaties die begaan zijn met kinderen uit de doelgroep.

 

Ga naar

 

 

 

 

 

registratie-informatie